Do you need space to truly nourish yourself? 

 It's time to trust our hearts way. Reconnecting with your inner nature and listen to its profound wisdom.

To fully be who you came here to be. Embody your unique truth.

Here you will find support, inspiration and space for your sacred journey of healing and remembering, through bodymovment, yoga, circles, coaching, workshops and courses.

Tiden är kommen för oss att blomstra ut i vår fullhet och sannaste natur.

Juni ger den finaste invitationen att kliva in i ljus och spirande livskraft. Under fyra onsdagar i juni, samlas vi och fyller vår inre källa med ny kraft, ro och inspiration.

Upcoming events

Hosting a event?

What People Say

Tycker att Malou är en fantastisk coach, så tillåtande vilket gör att man känner sig bekväm att gå utanför sin trygghetszon på nått sätt. 🙏 Malou ger en ny energi och nya infallsvinklar på hur man kan se livet. Jag känner mig helt tömd, men ändå helt full av ny energi efter hennes pass. <3

- Anna Vestman